strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Wyróżniki zalewowe

Wyróżniki zalewowe spotkać można nie tylko w wypadku powodzi na nisko położonych równinach i w dolinach rzecznych, ale niekiedy także na stosunkowo płaskich, wyżej położonych gruntach ornych, na których powstają one, kiedy na zamarzniętej powierzchni zbiera się woda z roztopów, która nie ma gdzie wsiąknąć, ani którędy odpłynąć. Niewielkie pagórki i płaskie wały, które nie wyróżniają się już światłocieniowo z rzeźby terenu, wystając z gładkiej powierzchni wody mogą się zarysować ostro i kontrastowo. Czasem powódź nanosi plewy i słomę, które osadzają się na wzgórkach zaznaczając najwyższy poziom wody i opasując płaskie szczyty kurhanów. Z wód rzeki Vils, rozlanych szeroko podczas wiosennej powodzi (marzec 1988), wystaje cmentarzysko kurhanowe koło Schalkham w Bawarii. Podobnie jak wyróżniki śniegowe, także i te mogą być krótkotrwałe, jednakże otoczki i graniczne linie utworzone z plew pozostają niekiedy widoczne aż do czasu rozpoczęcia wiosennych prac polowych.

Schalkham, okręg Landshut, Dolna Bawaria, zdjęcie wykonane 16 marca 1988 r. Wody rzeki Vils, rozlane szeroko podczas wiosennej powodzi, są jasno zabarwione wypłukanym lessem i tworzą wyraźne, kontrastowe tło dla ciemnych szczytów halsztackich kurhanów, które wystają znad nich, i które dzięki temu zostały odkryte. Powiązana z cmentarzyskiem obronna osada znajduje się na cyplu ziemi ornej w górnej części zdjęcia. Fot. O. Braasch.

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster