strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Stanowiska archeologiczna w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Okolice Żukowic, zdjęcie wykonane 3 lipca 1998 r. Założenie z kolistymi fosami jest widoczne tylko wycinkowo, na wąskim łanie zboża; podwójna fosa i ślady palisady to typowe cechy konstrukcji środkowo i późno-neolitycznych. Liczne jamy dowodzą intensywnej działalności osadniczej na tym miejscu. Fot. O. Braasch.

 

Rapice, gmina Cybinka, zdjęcie wykonane 3 lipca 1999 r. Założenie jest przecięte prze droge Rapice-Kłopot. Fot. O. Braasch.

 

Okolice na wschód od Leszna, zdjęcie wykonane 7 lipca 1998 r. Pozytywne wyróżniki wegetacyjne znaczą na łanie dojrzałego jęczmienia przypuszczalne dziedzińce grobowe i ślady osadnictwa. Fot. O. Braasch.

 

Dolina Odry na południowy-wschód od Leszna, zdjęcie wykonane 3 lipca 1998 r. Podczas gdy w górnej części zdjęcia słowiański gród kryje się pod drzewami, od lewego dolnego rogu do prawego górnego ciągną zygzakowate okopy, przecinające rozległa, naznaczoną jamami osadę. Fot. O. Braasch.

 

Dolina Odry, współrzędne GPS N5211.41251 E01442.29688, zdjęcie wykonane 1 lipca 1999 r. Nad brzegiem Odry pojawiły się w dojrzewającej pszenicy ślady fos, z przerwami na bramy, należące do prahistorycznej warowni. Obok nich występuje kolista fosa. Proste wąskie wykopy pochodzą od nowożytnych drenaży. Fot. O. Braasch.

 

Dolina rzeczna na południowy-wschód od Leszna, zdjęcie wykonane 8 lipca 1998 r. Obok dobrze zachowanego słowiańskiego grodu ukazują się na łanie jęczmienia jasne jamy, świadczące o istnieniu towarzyszącej osady. Ostre cienie topól pośrodku górnej części zdjęcia podkreślają wzmagające kontrast działanie filmu czułego na podczerwień. Fot. O. Braasch.

 

Brzeg jeziora na wschód od Leszna, zdjęcie wykonane 8 lipca 1998 r. Na łanie w pełni dojrzałego jęczmienia jasne (po odwróceniu kolorów pozytywnych wyróżników wegetacyjnych), okrągłe jamy wyznaczają rozległy obszar osadnictwa. Zaraz nad brzegiem widać szeroki wycinek kolistej fosy. Fot. O. Braasch.

 

Nad dopływem Odry na południowy-wschód od Leszna, zdjęcie wykonane 7 lipca 1998 r. Nad rzeką leży osada i gród. Podczas gdy jasne, krągłe kępy zboża rosnące nad jamami pośrodku zdjęcia wyraźnie wyznaczają miejsce zagęszczenia domostw, wał grodu (u góry z lewej) jest zupełnie zrównany z ziemią; wał i fosa są jeszcze zauważalne tylko jako słabe barwne kręgi na polu. Zdjęcie to w ułamku sekundy przywołało do naszych czasów kompletny obraz prahistorycznej wioski z domem jej pana. Fot. O. Braasch.

 

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster