strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Trzy filary archeologii lotniczej

Sukces omawianej metody opiera się na trzech warunkach:

  • Latać
    Tylko ten, kto lata, coś znajduje i czegoś się uczy. Lataniu muszą być więc podporządkowane wszystkie inne potrzeby. Każdą zbędną złotówkę, każde zbędne euro, trzeba zamieniać w godziny lotów.
  • Informować
    Pracownicy służb ochrony zabytków w danym regionie muszą szybko się dowiadywać o nowych stanowiskach i zagrożonych zabytkach. Do tego potrzebny jest odpowiedni plan, zarządzanie informacją oraz aktywne centrum zajmujące się inwentaryzacją, prospekcją i archiwizacją danych.
  • Publikować
    Wyniki muszą być jak najszybciej ogłaszane - kolegom, sponsorom i społeczeństwu.
Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster