strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Filtry

Przy bezpośrednim świetle słonecznym z reguły używa się dla normalnych kolorowych przezroczy filtra polaryzacyjnego, który przy sprzyjającym słońcu, najlepiej padającym prostopadle na obiektyw, niezwykle wzmacnia intensywność barw i ogólnie poprawia jakość kolorowych slajdów. Przy świetle rozproszonym, pod chmurami, filtr ten nie działa, dlatego zdejmuje się go, aby nie pomniejszać jeszcze bardziej natężenia światła. Filtrów Skylight i UVA nie używa się dla kolorowych przezroczy ze względu na dobrą korektę kolorów obiektywów i ze względu na to, że lata się na niskich wysokościach.

Technical Pan Film daje dobre efekty przez zastosowaniu średniego filtra pomarańczowego do zdjęć przeglądowych, ponieważ eliminuje on z widma świetlnego niebieski kolor kropelek mgły. Rozjaśnia on także żółto-brązowe odcienie, jakie pojawiają się na polach w okresie dojrzewania albo suszy, dzięki czemu wyraźniej rysują się wyróżniki wegetacyjne. Standardowe ustawienie przy bezpośrednim świetle słonecznym to 80 ISO.

Dla filmu czułego na podczerwień zawsze należy używać średniego filtra żółtego (Kodak Wratten No. 12).

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster