strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Druk zdjęć lotniczych

Jeśli od materiału zdjęciowego oczekuje się wysokiej jakości, pamiętać należy o kilku uwagach (a właściwie ostrzeżeniach) dotyczących druku zdjęć lotniczych. Prospekcja lotnicza w sposób szczególny opiera się na udostępnianiu swych wyników środowisku fachowemu i społeczeństwu w formie drukowanych zdjęć. Obserwuje się przy tym, w szczególności w Niemczech, że w publikacjach archeologicznych fotografie lotnicze często drukowane są w zdecydowanie zbyt małych formatach - czasem zbliżonych wręcz do formatów znaczków pocztowych. W ten sposób całkowicie zaprzepaszcza się zawarte na zdjęciu treści, co porównać można z nieautoryzowanym "przycinaniem" tekstu. Nierzadko w tych samych publikacjach, obok takich "skurczonych" zdjęć lotniczych, znajdują się nieproporcjonalnie wielkie ilustracje zabytków archeologicznych, takich jak wylewy naczyń itp., albo plany, w których też brak wyczucia proporcji. Błędy te wynikają najczęściej z tego, że autorzy pozostawiają wolną rękę redakcjom, zupełnie nieobeznanym z problemami prospekcji lotniczej, przekazują fotografie lotnicze bez zaleceń co do minimalnych wymiarów, oraz nie przeprowadzają przed drukiem korekty układu graficznego. Ponadto liczba odwróconych do góry nogami ukośnych zdjęć powietrznych jest tak wielka, że wielkość tę można by uznać za wskaźnik braku obeznania archeologów "naziemnych" z fotografią lotnicza jako nośnikiem informacji.

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster