strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Nawigacja i mapy

Obok nakazanej przepisami aktualnej mapy nawigacji lotniczej w skali 1:500 000, która zawiera wszystkie obowiązujące informacje dotyczące bezpieczeństwa lotu, pilot zabiera też z reguły zestaw map topograficznych w skali 1:50 000, które stanowią właściwą pomoc w jego pracy. Na takiej mapie roboczej zaznacza się wszystkie stałe punkty trasy przelotu, a także strefy "podejrzane" pod względem archeologicznym i pod względem problemów ochrony zabytków. Zlokalizowane podczas lotu i naniesione na mapę stanowiska są po wylądowaniu zaznaczane na mapie archiwizacyjnej w tej samej skali. Obok zaznaczenia znaleziska na mapie, pilot podaje skrótowo pierwszą interpretację i klasyfikację obiektu archeologicznego, a po wykonaniu dokumentacji fotograficznej odnotowuje odpowiednie numery filmów i klatek. Informacje te przekazywane są po wylądowaniu do archiwum. Ostatnio konwencjonalne papierowe mapy w coraz większym stopniu zastępowane są przez ruchome cyfrowe mapy w kokpicie, które kontrolowane są przez sygnały systemu nawigacji satelitarnej (GPS). GPS służy też do zapisu współrzędnych poszczególnych stanowisk, może też wyrysować całą trasę lotu. Wprowadzenie GPS do kokpitu zrewolucjonizowało nawigację lotniczą i uwolniło prowadzącego prospekcję od wykonywania szeregu czasochłonnych czynności. W razie awarii GPS pozostaje konwencjonalna papierowa mapa; korzystanie z niej, jako sposób wypróbowany, można też polecić wszystkim zaczynającym prospekcję lotniczą przy użyciu najprostszych środków, bez dostępu do GPS.

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster