strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Pogoda i planowanie trasy

Trasę ustala się z grubsza w przeddzień lotu, po tym jak ogólne informacje o pogodzie, a latem także dane służb agro-meteorologicznych (jedne i drugie dostępne w internecie), zostaną zgromadzone i przeanalizowane. W planie trasy uwzględnia się wszystkie stałe cele, nad którymi należy na danym obszarze przelecieć. Do nich należą wykopaliska archeologiczne, które należy dokumentować regularnie, a także znane zabytki archeologiczne i stanowiska na obrzeżach miast lub w pobliżu terenów budów - miejsca takie należy chronić przed nie meldowaną działalnością budowlaną. Do celów należą też miejsca często odwiedzane przez "kopaczy" prowadzących nielegalne wykopaliska, oraz przez "detektorystów". Wreszcie w przypadkach, gdy jako zleceniodawca występują wspólnie służby ochrony zabytków architektonicznych i archeologicznych, dokumentowane są pojedyncze budynki i ich zespoły.

Odsłonięte obszary pomiędzy tymi stałymi celami są penetrowane w poszukiwaniu nowych stanowisk, przy czym trasa lotu między punktami zależy od pogody, oświetlenia i od tego, jakiego typu wyróżników w danej porze roku należy się spodziewać. Przy tym, ponownie sprawdzane są znane już stanowiska, przy których poszukuje się uzupełniających śladów. Nigdy nie jest bowiem tak, że jakiś krajobraz jest już zbadany do końca i nie można już w stosunku do niego dokonać żadnych nowych ustaleń. Splot wielu przypadków, takich jak zmiany pogody, różne rodzaje upraw, zmiany w gospodarce rolnej i moment przelotu, może prowadzić do tak przeróżnych układów, sprzyjających lub niesprzyjających ujawnieniu się "podziemnych archiwów", że prospekcję lotniczą uznać można za podróż bez końca. Włączenie do planu stałych punktów i znanych stanowisk pozwala osiągnąć duże zagęszczenie obserwacji w jednostce czasu, dzięki czemu godziny spędzone w powietrzu wykorzystane są w sposób szczególnie wydajny.

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster