strona główna
prospekcja lotnicza
prospekcja geofizyczna
prospekcja powierzchniowa
prospekcja geochemiczna
aktualności
odnośniki
 

wprowadzenie
ślady w rzeźbie terenu
zabytki podziemne
wyróżniki
cieniowe
śniegowe i szronowe
zalewowe
glebowe
wegetacyjne
wilgotnościowe
ślady pod wodą
samolot i odbywanie lotów
typy samolotów
lotniska
pogoda i planowanie trasy
wysokości lotu
nawigacja i mapy
sprzęt fotograficzny i technika zdjęciowa
aparaty fotograficzne
obiektywy
filmy
druk zdjęć lotniczych
filtry
technika zdjęciowa
doświadczenia i recepty
trzy filary archeologii lotniczej
doświadczenia polskie
stanowiska archeologiczne w Polsce w fotografii lotniczej Otto Braascha

Lotniska

Najlepszymi punktami wypadowymi są lotniska regionalne albo małe lotniska wykorzystywane w regularnej komunikacji, na których nie ma wielkich barier biurokratycznych, na których nie pobiera się zbyt wysokich opłat, i które - w odróżnieniu od wielu lotnisk sportowych - otwarte są nie tylko w weekendy. Dają one największe gwarancje dobrego wykorzystania możliwości odkrywczych, jakie stwarzają dobra "lotnicza" pogoda i obecność śladów archeologicznych.

Archeologia Niedestrukcyjna | Fundacja Res Publica Multiethnica i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
webmaster